Metode

Affektfokuseret terapi

Det metodiske grundlag for mit arbejde er emotionsfokuseret samtaleterapi baseret på ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (på dansk Intensiv Dynamisk Korttidsterapi). Det er en fokuseret metode, hvor vi arbejder med, at du kommer i kontakt med dine følelser, idet følelserne er et kompas – eller et signal – om hvordan vi har det. Derudover er det antagelsen indenfor ISTDP, at mange psykiske udfordringer opstår, fordi man undgår eller undertrykker sine følelser og impulser.

ISTDP er endvidere en tilgang, hvor hele mennesket kommer i centrum og de udfordringer, du som klient kan have, kan komme til udtryk på flere forskellige niveauer; der kan være tale om fysiske/kropslige udfordringer som sensuelle dysfunktioner i form af fx rejsningsproblemer, smerter ved samleje, manglende sexløst eller lignende (og hvor disse ikke kan forklares eller behandles medicinsk) og det kan være følelsesmæssigt som angst, selvværdsproblemer, tristhed og depression. Mentalt kan du opleve at være påvirket af negative tanker om dig selv, ubehagelige og tilbagevendende uhensigtsmæssige tankemønstre, bekymringstanker og lignende.

I ISTDP er målet, at man kommer i kontakt med sine følelser ved at afdække uhensigtsmæssige og selvdestruktive mønstre. Dog kan dette for mange være vanskeligt, da man ubevidst anvender forsvarsmekanismer for at undgå at komme i kontakt med sine følelser. Vi arbejder derfor med at “rydde forsvarsmekaniskerne af vejen” og gå i dybden med følelserne.