Om mig

Jeg er uddannet psykoterapeut og sexologisk counsellor og har siden 2018 arbejdet som selvstændig med klinik i indre by. Jeg har en baggrund som socialrådgiver og har igennem mange år arbejdet med mennesker med både fysiske og psykiske udfordringer samt som socialfaglig konsulent indenfor beskæftigelsesområdet. Jeg har altid interesseret mig for det psykologiske fagområder og for, hvilken betydning relationer mellem mennesker har.

Jeg modtager løbende supervision og er aktuelt i gang med en videreuddannelse indenfor terapiretningen ISTDP. Jeg holder mig desuden fagligt opdateret ved deltagelse i workshops, kurser samt nationale og internationale konferencer. Jeg er endvidere bestyrelsesmedlem i Dansk Sexologisk Selskab.

Jeg arbejder normkritisk og følger Dansk Psykoterapeutforenings retningslinjerde etiske retningslinjer fra NACS herunder reglerne om tavshedspligt.

Udannelser

Socialrådgiver fra Den Sociale Højskole, København

Godkendt specialist i sexologisk rådgiveruddannelse fra NACS (Nordic Association of Clinical Sexology)

Psykiatrivejleder fra PsykiatriFonden

4-årig psykoterapeutuddannelse fra Parterapeutisk Institut (Affektfokuseret par- og sexterapi)

Aktuelt i gang med en 3-årig core-uddannelse i ISTDP v. Brian Kok, autoriseret psykolog, cand.psych.