Terapi og rådgivning

Individuel terapi

Oplever du at have vanskeligheder og udfordringer i dit liv, kan individuel terapi øge din livskvalitet og livsglæde. Det kan være, at du føler dig trist, nedtrykt, udbrændt – eller du oplever, at gamle mønstre eller vaner spænder ben for dig. Eller måske gennemlever du en svær periode på grund af alvorlig sygdom, skilsmisse eller sorg over én, du har mistet.

Individuel terapi kan omhandle konkrete problemstillinger, hvor der vil være tale om en fokuseret indsats, eller det kan være et længerevanrede forløb i forhold til eksistentielle problemer eller tilbagevendende mønstre, som er uhensigtsmæssige. Fokus er på personlig udvikling, klarhed og vækst.

Områder som jeg kan tilbyde samtale eller behandling i forbindelse med kan være:

- Livskriser, sorg og traumer
- Depression
- Stress
- Angst
- Eksistentielle problemer

Terapi og rådgivning

Parterapi

Mange par oplever, at det til tider kan være vanskeligt at kommunikere, eller at konflikter og uoverensstemmelser fylder i hverdagen. Det kan også være, at samlivet er blevet rutinepræget og kedeligt og det kan være vanskeligt at finde tid til nærhed og intimitet.

Måske overvejer I skilsmisse eller har oplevet utroskab - eller I er i tvivl om, hvorvidt I kan finde hinanden igen. Parterapi kan være med til at afdække problemerne samt hjælpe jer til at komme videre.

Temaer i parterapi kan omhandle blandt andet:
- Konflikter og skænderier
- Utilfredshed
- Bekymringer
- Utroskab
- Seksuelle problemer og utroskab

Terapi og rådgivning

Sexologisk rådgivning

Jeg er autoriseret specialist i sexologisk rådgivning fra NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) og kan tilbyde hjælp og samtale om seksuelle problemer herunder bl.a.:

– Nedsat eller manglende lyst
– Smertetilstande
– Manglende orgasme
– Erektionsproblemer
– Problemer omkring seksuel identitet og kønsidentitet

Klinisk sexologi er et tværfagligt felt, hvor der lægges vægt på en videnskabelig baseret, terapeutisk behandling af seksuelle problemer. Idet sexologien er et tværfagligt felt, er de kliniske sexologiske foreninger i de nordiske lande gået sammen om en række fælles etiske retningslinjer og kriterier for uddannelser idenfor klinisk sexologi.

Jeg arbejder således under de etiske retningslinjer fra NACS.